Av- och ombokningsregler

Din anmälan till utbildningen är bindande. Om du får förhinder att delta ska du omgående meddela det till oss, hello@utvecklandeledarskap.com. Det går bra att ersätta ditt deltagande med annan person från din organisation. Vid av- eller ombokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras 75 % av hela avgiften. Vid av- eller ombokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Allmäna villkor

Jag har läst och godkänner hur Utvecklandeledarskap.com/Human Minds Sweden AB behandlar och lagrar personuppgifter enligt GDPR och vår integritetspolicy samt godkänner bokningsvillkoren.

Pris
Priserna som anges avser utbildning och dokumentation. Kostnad för kost och logi tillkommer samt lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Betalning
Avgiften för utbildningen faktureras med betalningstid 30 dagar eller betalas med kort direkt vid beställningstillfället.

En kurs är en helhet
De utbildningar som genomförs i flera delar skall betraktas som en helhet och skall också med hänsyn till pedagogiken fullföljas som en helhet.

Reservation för förändringar
Om någon kurs inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp eller ställa in utbildningen. Samma sak gäller vid sjukdomsfall och det inte går att ordna lämplig ersättare till kursledaren.

Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande kursledare, lokal, litteratur etc. Utvecklandeledarskap.com/Human Minds Sweden AB svarar inte för några kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttad, ändrad eller inställd utbildning. Vi kan inte garantera att kursen förläggs till den plats som har angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.