Boka din UL kurs här

Företagsintern UL-kurs
Är ni mellan 12-16 personer på företaget som vill genomföra UL-kursen erbjuder vi utbildning på plats.
Kontakta oss så berättar vi mer. Mejla till; hello@utvecklandeledarskap.com

Har du behov av att utbilda dig på andra orter och datum än de vi erbjuder är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har möjlighet att utföra våra utbildningar och tjänster på de flesta platser.
Mejla till; hello@utvecklandeledarskap.com

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL)
Kursen är en forskningsbaserad ledarmodell framtagen av Försvarshögskolan. Kursen vänder sig till chefer och ledare som vill utveckla ett hållbart och modernt ledarskap.

Vad lär du dig
Kursen visar hur du som ledare kan bidra till en effektivare organisation och att medarbetare utvecklas. 

Du får en fördjupad analys, individuell spegling och feedback på ditt ledarskap utifrån ett väl utprovat koncept från Försvarshögskolan som lyfter fram din potential på ett konkret sätt. Utifrån denna kunskap skapar du en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.

Från UL går du med förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt!

Kursen ger dig
• 360 graders feedback
• Individuell feedback
• Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga.
• Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap.
• Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential.
• Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback.
• Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt.
• Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare.
• En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare.
• Kunskap om värderingars betydelse för att bygga en stark kultur.
• Verktyg för att motivera och engagera unga förmågor.

Läs mer om kursen på Försvarshögskolans egna webbplats samt vår fördjupade kursbeskrivning under respektive utbildningsort Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.

Stöd efter kursen!
Vill du fortsätta din utvecklingsresa efter genomförd utbildning erbjuder vi individuell handledning. Här får du möjlighet att lyfta, bolla och reflektera över dina utmaningar kopplade både till utbildningen och din vardag i yrkesrollen. Kontakta oss efter din kursanmälan så återkommer vi med ett behovsanpassat upplägg och prisförslag, hello@utvecklandeledarskap.com

Läs mer om vikten av att få rätt stöd efter avslutad kurs i denna artikel på sajten Chef.

Vanliga frågor om utbildningen

Vad är skillnaden mellan konventionellt och utvecklande ledarskap?
Det konventionella ledarskapet styrs av regler och skyldigheter. Det utvecklande ledarskapet inspirerar och engagerar samt ger medarbetare rätt förutsättningar för att kunna agera och prestera med kreativitet och ansvar. Konventionellt ledarskap = Regler, plikter och skyldigheter. Utvecklande ledarskap = Motivation och inspiration.
Behörighet innan kursen
Du arbetar i någon form av ledande befattning, exempelvis som chef, ledare eller projektledare. Alternativt är intresserad av att ta ett steg i den riktningen.
Kursens omfattning
Dag 1–3 är sammanhängande. Dag 4 är cirka 2 månader efter de första tre kursdagarna. Dag 4 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion. Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och dagen blir en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med den personliga utvecklingsplanen.

Chefshandledning och chefsstöd

Är du chef och behöver stöd eller nya perspektiv? Vi erbjuder handledning och chefsstöd för chefer och ledare. Insatserna utformas med utgångspunkt i aktuella behov och kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Chefshandledning
I handledningen skapas ett forum där du som ledare under trygga former får möjlighet att stanna upp och reflektera över frågor som är aktuella för dig i din roll. 

Tillsammans tittar vi på dina behov  och formulerar en målsättning med handledningen. Med det som utgångspunkt arbetar vi med strategier och förhållningssätt som är funktionella i sammanhanget.

Chefsstöd
Vid specifika frågeställningar kan chefer behöva en extern resurs för gemensam problemlösning. Det kan handla om hur du som ledare ska agera i en uppkommen situation eller frågor gällande den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Stödet kan genomföras vid ett enskilt tillfälle, vid behov utökas till flera tillfällen eller kombineras med ytterligare insatser.

Våra utbildare & handledare

Martina Dahlgren Krona

Leg. Psykolog / UL handledare

Psykolog


Amanda Jolby

Beteendevetare / UL handledare

HR-generalist


Christine Stormfeldt

HR-partner / UL handledare

HR-partner


Om oss

Samtliga kurser på sajten utvecklandeledarskap.com försäljs och genomförs av Human Minds Sweden AB. Vi arbetar med att utveckla ledarskap och organisationer genom bl a specialanpassade ledarprogram, chefshandledning, utbildning och föreläsningar inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi som verkar inom företaget har flerårig erfarenhet av att stödja chefer och ledare. Vi har gedigen kunskap och adekvata utbildningar inom psykologi, beteendevetenskap, personal och HR. Vi som utför UL-kurser har även specifik utbildning och behörighet från Försvarshögskolan.

Vi hjälper er att genomföra förändringsstrategier och nå önskat resultat. Vi använder forskningsbaserade metoder och processer, som vi anpassar vårt arbete utifrån varje unik situation.

Tillsammans med dig vill vi utveckla och skapa ett tryggare, modigare och roligare arbetsliv för hela organisationen.
Här kan du läsa mer om Human Minds Sweden AB.